Partnerzy

AIDIMME

AIDIMME Instytut Obróbki Metali, Drewna, Mebli oraz Opakowań jest prywatną instytucją non-profit, która od ponad 25. lat pomaga firmom z tego sektora i sektorów pokrewnych w zwiększeniu ich konkurencyjności poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Dzięki wielu oddziałom technicznym i laboratoriom oraz jednostkom szkoleniowym, AIDIMME dostarcza specjalistyczne rozwiązania dopasowane do potrzeb każdej firmy.

Ponad 800 stowarzyszonych firm, nowoczesne wyposażenie i aparatura oraz profesjonaliści z ogromnym doświadczaniem badawczym są bazą instytutu i kluczem do jego sukcesu.


ATEKNEA

Ateknea Solutions odpowiada za biznesową i technologiczną doskonałość małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogły one rozwijać swoje pomysły związane z innowacyjnymi, opłacalnymi rozwiązaniami. Firma posiada swoje biura w sześciu miastach, tj. Brukseli, Barcelonie, Budapeszcie, Krakowie, Lizbonie i Valletcie.


FENIN

Fenin jest wielobranżową federacją, która zrzesza producentów, importerów, firmy zajmujące się dystrybucją oraz stowarzyszenia odpowiedzialne za technologie i produkty medyczne, których wspólną cechą jest to, że są dostawcami dla wszystkich hiszpańskich zakładów opieki zdrowotnej. Firmy i stowarzyszenia biznesowe, które tworzą Fenin, odpowiadają za ponad 80% całkowitej sprzedaży na hiszpańskim rynku technologii medycznych, z których około 72% odnosi się do publicznej służby zdrowia o przybliżonych obrotach 6,9 mld euro. Przedsiębiorstwa Fenin zatrudniają bezpośrednio i pośrednio około 25 000 osób. Fenin przykłada wielką wagę do rozwoju badawczego i technologicznego firm tworzących federację, ponieważ firmy te przyczyniają się do rozwoju produktów i usług opieki medycznej, które nie tylko poprawiają jakość życia pacjentów, lecz również wydłużają je.


IBV

Instytut Biomechaniki IBV (Instituto de Biomecánica) jest centrum technologicznym, które bada zachowania ludzkiego ciała i jego powiązania z produktami, środowiskiem i usługami. Instytut założony został w 1976 roku i obecnie koordynowany jest na podstawie umowy między Instytutem Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Walencji IVACE (Valencian Institute of Business Competitiveness) i Politechniką w Walencji UPV (Universitat Politècnica de València). W celu poprawy konkurencyjności w sektorze biznesu IBV promuje dobre samopoczucie ludzi poprzez połączenie wiedzy w dziedzinie biomechaniki, ergonomii i inżynierii emocjonalnej z jej zastosowaniem w różnych sektorach.


KOMAG

W 2010 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG obchodził 60. rocznicę powstania. Instytucje, z których powstał KOMAG przeszły długą i skomplikowaną drogę zmian organizacyjno- restrukturyzacyjnych. Zalążkiem naszego Instytutu było Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych, które w 1963 roku zostało przekształcone w Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego.

Powstanie ZKMPW stworzyło możliwość rozwoju zaplecza badawczo- konstrukcyjnego dla podziemnej eksploatacji węgla. Równolegle z działalnością konstrukcyjną realizowano prace naukowo-badawcze w zakresie procesów urabiania, ładowania, odstawy urobku, obudowy wyrobisk, jak również badania systemów elektryfikacji kopalń oraz urządzeń elektrycznego wyposażenia maszyn górniczych. Rozwój ZKMPW obejmował utworzenie Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach, „Elektrometalu” w Cieszynie oraz Zakładu Cybernetycznych Kompleksów Górniczych w Biskupicach. Przejęto kopalnię doświadczalną, nadając jej symbol M-300 oraz kopalnię zautomatyzowaną „Jan”. Obok Kopalni Doświadczalnej M-300 utworzono Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych. Działający tam także Ośrodek Szkolenia Maszynowego przekształcono w Zakład Doskonalenia Kadr.

Na początku 1975 roku nastąpiło wydzielenie z Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego znacznej części obejmującej Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, Kopalnię Doświadczalną M-300 oraz Zakład Doskonalenia Kadr, tworząc Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG w Gliwicach, mający status ośrodka badawczo-rozwojowego.

W celu ściślejszego powiązania procesu konstruowania maszyn z ich produkcją Ośrodek ten został podporządkowany organizacyjnie Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG, grupującemu wszystkie fabryki maszyn i urządzeń górniczych. Faktycznie KOMAG stał się wtedy zapleczem konstrukcyjnym, badawczym i rozwojowym dla wszystkich fabryk, wchodzących w skład Zjednoczenia. Na ich terenie KOMAG utworzył zakłady terenowe (FAMUR, FAZOS, TAGOR, RYFAMA i GEORYT).

W 1979 r. do KOMAG-u został włączony Ośrodek Projektowo-Technologiczny Maszyn Górniczych ORTEM, dzięki czemu zakres działania został poszerzony o zagadnienia technologii wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz o organizację i zarządzanie produkcją. Postanowiono wtedy zmienić nazwę na Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych, a następnie po kolejnej reorganizacji – na Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Od 1 stycznia 2009 r. działa jako Instytut Techniki Górniczej KOMAG.