Informacje o projekcie

Ovomax-logo

Głównym celem projektu OVOMAX jest opracowanie kursu internetowego dotyczącego szkolenia zawodowego projektantów sprzętu medycznego w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej, w szczególności wzbogacając ich w wiedzę przydatną w rozwoju kariery zawodowej dotyczącej projektowania, wytwarzania oraz walidacji produktów wykonywanych na zamówienie. Obecnie istnieje potrzeba ich tworzenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta. W wielu przypadkach typowe implanty nie są odpowiednie z powodu nietypowej anatomii lub komplikacji pooperacyjnych. Ich pełne dostosowanie pozwala uzyskać lepszą strukturalną, funkcjonalną i biologiczną zgodność z pacjentem, wydłużając żywotność implantu, poprawiając estetykę, sprawność i komfort pacjenta. Oznacza to lepszą jakość życia, a także umożliwia szybsze i mniej inwazyjne prowadzenie operacji. Opracowany w trakcie trwania projektu internetowy kurs (e-learning) będzie dostępny w czterech językach – angielskim, hiszpańskim, polskim i węgierskim, co zwiększy zakres jego wykorzystania.

W odniesieniu do programu Erasmus+, w ramach projektu OVOMAX zostaną zrealizowane następujące cele:

Tytuł projektu: Internetowy kurs szkolenia zawodowego w zakresie projektowania, wytwarzania i walidacji wyrobów ortopedycznych w chirurgii szczękowej i twarzo-czaszkowej,
Data rozpoczęcia: 01-09-2015
Czas realizacji: 36 miesięcy
Data zakończenia: 31-08-2018
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA202-016969